Vi i föreningen Roslagsmat vill lyfta fram styrkan i den småskaliga produktionen genom 

 att arbeta för samverkanslösningar som utvecklar näringen,

 att sträva mot hög kvalité och miljömässigt hållbar produktion,

 att utveckla oss själva och andra genom att t ex anordna kurser, föreläsningar och studieresor enligt önskemål från medlemmarna.

Roslagsmat är till för oss som odlar och/ eller producerar lokala livsmedel av hög kvalité. Föreningen är även till för dem som är hantverkare och som tillverkar varor som anknyter till det dukade bordet.

Kontakta oss gärna om du funderar på att bli medlem eller bara vill veta lite mer om föreningen!

Om du vill stödja vår verksamhet men inte själv är producent är du välkommen som stödmedlem. Ta i så fall kontakt med någon av oss under rubriken "Kontakta oss"