Har ni frågor eller synpunkter är ni välkomna att kontakta någon i Roslagsmats styrelse:

Ordförande: Angela Jonsson 070 - 232 79 08 lydia_849@hotmail.com

Sekreterare: Dan Johansson 070 - 392 78 89 dan.johansson@worldnet.se

Kassör: Jane Bengtsson 070 - 531 64 91 jane.bengtsson@telia.com