Medlemmar | Dukat bord

Om Roslagsmat

Roslagsmat vill lyfta fram styrkan i den småskaliga produktionen genom att arbeta för samverkanslösningar som utvecklar näringen samt att sträva mot hög kvalité och miljömässigt hållbar produktion.