Medlemmar | Dukat bord

Om Roslagsmat

Roslagsmat vill lyfta fram styrkan i den småskaliga produktionen genom att arbeta för samverkanslösningar som utvecklar näringen, att sträva mot hög kvalité och miljömässigt hållbar produktion, att utveckla oss själva och andra genom att till exempel anordna kurser, föreläsningar och studieresor enligt önskemål från medlemmarna.

 

Roslagsmat är till för de som odlar och/eller producerar lokala livsmedel av hög kvalité. Föreningen är även till för dem som är hantverkare och som tillverkar varor som anknyter till det dukade bordet.